1
Subjects: '; ...Licenses Sabah Census....
2
Subjects: '; ...Municipal government Sabah Statistics....
3
Published 1971
Subjects: '; ...Manufacturing industries Sabah Statistics...
4
Subjects: '; ...Statistics Sabah....
5
Published 1969
...Jabatan Perangkaan Malaysia, Cawangan Sabah...
6
Published 1970
...Annual bulletin of statistics Sabah....
7
Published 1980
...Perangkaan perdagangan luar negeri Sabah: ekspot dan ekspot semula (Jil. I, Bhg. III)...
8
Published 1980
...Perangkaan perdagangan luar Sabah...