1
Subjects: '; ...Laporan juruaudit Sabah....
2
Published 1987
Subjects: '; ...Sabah Jabatan Arkib...
3
Published 1991
Subjects: '; ...Sabah Jabatan Cetak Kerajaan Officials and employees Periodicals...
4
Subjects: '; ...Budget Sabah...
5
Published 1988
Subjects: '; ...Civil service Exhibitions Sabah...
6
Published 1976
Subjects: '; ...Oral tradition Sabah...
7
Published 1991
Subjects: '; ...Weaving Sabah Exhibitions....
8
Published 1994
Subjects: '; ...Sabah Jabatan Pembangunan Sumber Manusia...
9
Published 1991
Subjects: '; ...Perkhidmatan awam Sabah...
10
Published 1969
...Jabatan Perangkaan Malaysia, Cawangan Sabah...
11
Published 1989
...Sabah...
12
Published 1990
...Jabatan Penerangan Malaysia Sabah...
13
Published 1980
...Perangkaan perdagangan luar negeri Sabah: ekspot dan ekspot semula (Jil. I, Bhg. III)...
14
Published 1980
...Perangkaan perdagangan luar Sabah...