1
Subjects: '; ...Visitors, Foreign Sabah....
2
Published 1986
Subjects: '; ...Building Prices Sabah....
3
Subjects: '; ...Statistics Sabah....
4
Published 1969
...Jabatan Perangkaan Malaysia, Cawangan Sabah...
5
Published 1980
...Perangkaan perdagangan luar negeri Sabah: ekspot dan ekspot semula (Jil. I, Bhg. III)...
6
Published 1980
...Perangkaan perdagangan luar Sabah...