1
Published 1990
Subjects: '; ...Perbendeharaan Negeri Sabah...
2
Published 1989
Subjects: '; ...Biasiswa Sabah....
3
Published 1987
Subjects: '; ...Sabah Jabatan Arkib...
4
Published 1991
Subjects: '; ...Sabah Jabatan Cetak Kerajaan Officials and employees Periodicals...
5
Published 1988
Subjects: '; ...Archives Sabah...
6
Published 1982
Subjects: '; ...Administrative agencies Rules and practice Sabah...
7
Published 1993
Subjects: '; ...Titles of honour and nobility Awards Sabah...
8
Published 1976
Subjects: '; ...Perpustakaan Negeri Sabah Publishing...
9
Published 1991
Subjects: '; ...Weaving Sabah Exhibitions....
10
Published 1994
Subjects: '; ...Sabah Jabatan Pembangunan Sumber Manusia...
11
Published 1992
Subjects: '; ...Projek pembangunan ekonomi Sabah 1991-1995....
12
Published 1991
Subjects: '; ...Perkhidmatan awam Sabah...
13
Published 1989
...Sabah...
14
Published 1980
...Perangkaan perdagangan luar negeri Sabah: ekspot dan ekspot semula (Jil. I, Bhg. III)...
15
Published 1980
...Perangkaan perdagangan luar Sabah...