1
by Fan, Yu
Published 2005
2
by Liu, Zu Mian
Published 2002
3
4
by Qian, Ke Tong
Published 2008
5
by Wu, Cang Ye
Published 2007
6
7
by Geng, Wen Guo
Published 2008
8
by Dong, Fang Zhi
Published 2006
9
by Li, Qun Teng
Published 2014
10
by Liu, Charles
Published 2007
11
by Chen, Guan Ling
Published 2012
12
13
Published 2010
14
15
by Christensen, Clayton M.
Published 2007
16
17
by Zhong, Hui Yu
Published 2003
18
by Izumi, Masato
Published 2009
19
by Wakamatsu, Yoshihito
Published 2005
20
by Jiang, Ling Yu
Published 2009