141
by Xu, Yi Lan
Published 1976
142
Published 1995
143
by Ye, Xiao Lan.
Published 1997
144
by Moss, Robert
Published 1984
145
by Cen, Kai Lun
Published 1988
146
by Luo, Wei
Published 1998
147
by Luo, Shan.
Published 1995
148
by Qiao An
Published 2001
149
by Zhong, Hong
Published 1983
150
by Liang, Wang Feng.
Published 1994
151
152
by Cen, Kai Lun
Published 1990
153
154
by Ji, Xiao Tai.
Published 1988
155
by Long, Ying Tai
Published 1984
156
Published 1985
157
by Wang, Xu Feng
Published 1998
158
by Rong, Yan
Published 2001
159
Published 1984
160
by Wang, Xue Dong
Published 2000