81
by Chu, Xi Xi.
Published 1998
82
83
84
Published 1982
85
by Li, Ying Hao.
Published 1989
86
by Xiao, Li Hong.
Published 1981
87
Published 1984
88
by Huang, Ying
Published 1987
89
90
by Wen, Rui An
Published 1989
91
by Shen, Wei
Published 2007
92
Published 1981
93
by Hei Tian Meng
Published 2007
94
by Liang, Pei Hu
Published 2008
95
by Yu, Guo.
Published 1988
96
by Jia, En
97
by Mo, Yan
Published 2009
98
by Zhu, Jiao
Published 1977
99
by Dickens, Charles
Published 1979
100