1
by Huo, Jun Sheng
Published 2010
2
3
by Li, Nan
Published 2003
4
by Yao, Jia Xiong
Published 2006
5
by Choi, Kitty
Published 2007
6
by Ma, Zheng Ling
Published 2005
7
by Mi, Shou Jiang
Published 2004
8
Published 2009
9
by Lin, Yu Ru
Published 2004
10
Published 2007
11
by Liu, Wei Hua
Published 2000
12
by Si Ma, Qian
Published 2008
13
by Dong, Bin
Published 2005
14
by Chai, Jing
Published 2013
15
Published 2007
16
Published 2007
17
Published 2014
18
by Chew, Say Yeow
Published 2015
19
by Zhang, Qun Xiang
Published 2010
20
by Si Ma, Qian
Published 2008