1
by Mohd Hanafiah
Published 2015
2
3
by Liu, Zu Mian
Published 2002
4
5
Published 2017
6
by Qian, Ke Tong
Published 2008
7
by Wu, Cang Ye
Published 2007
8
by Geng, Wen Guo
Published 2008
9
by Dong, Fang Zhi
Published 2006
10
by Kash, Rick
Published 2010
11
by Trump, Donald
Published 2007
12
by Liu, Charles
Published 2007
13
by Saat Sulaiman
Published 2009
14
by Chen, Guan Ling
Published 2012
15
16
by Irwan Dahail
Published 2007
17
18
19
20
by Muhammad bin Ali
Published 2009