1
Subjects: '; ...Belanjawan Sabah...
2
Published 1985
Subjects: '; ...Finance, Public Sabah...
3
Published 1998
Subjects: '; ...Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah...
4
Published 1998
Subjects: '; ...Forestry law and legislation Sabah...
5
Published 2012
Subjects: '; ...Expenditures, Public Sabah...
6
Published 2013
Subjects: '; ...Expenditures, Public Sabah...
7
Subjects: '; ...Budget Sabah...
8
Subjects: '; ...State governments Sabah Appropriations and expenditures...
9
Published 1999
Subjects: '; ...Housing authorities Law and legislation Sabah...
10
Published 1999
Subjects: '; ...Pelabuhan Undang-undang dan perundangan Sabah...
11
Published 2007
Subjects: '; ...Heroes Sabah...
12
Published 2004
Subjects: '; ...Hakmilik tanah Sabah Taman Banjaran Crocker Kongres...
13
Published 2004
...Jabatan Perangkaan Malaysia, Negeri Sabah...
14
Published 2004
...Jabatan Perangkaan Malaysia, Negeri Sabah...
15
Published 1969
...Jabatan Perangkaan Malaysia, Cawangan Sabah...
16
Published 1992
...Buku tahunan perangkaan Sabah 2015 = Statistics yearbook Sabah 2015....
17
Published 2004
...Jabatan Perangkaan Malaysia, Negeri Sabah...
18
Published 2004
...Jabatan Perangkaan Malaysia, Negeri Sabah...
19
Published 2001
...Jabatan Perangkaan Malaysia, Negeri Sabah...
20
Published 1980
...Perangkaan perdagangan luar negeri Sabah: ekspot dan ekspot semula (Jil. I, Bhg. III)...