1
Published 1969
...Jabatan Perangkaan Malaysia, Cawangan Sabah,...
2
Published 2004
...Jabatan Perangkaan Malaysia, Negeri Sabah,...
3
Published 2004
...Jabatan Perangkaan Malaysia, Negeri Sabah,...
4
Published 1970
...Annual bulletin of statistics Sabah....
5
Published 1980
...Statistics of external trade Sabah : imports....
6
Published 2001
...Sabah...
7
Published 1980
...Perangkaan perdagangan luar negeri Sabah: ekspot dan ekspot semula (Jil. I, Bhg. III)...