1
Published 1989
Subjects: '; ...Investments Sabah...
2
Published 2015
Subjects: '; ...Youth Malaysia Sabah Statistics...
3
Published 1969
...Jabatan Perangkaan Malaysia Cawangan Sabah...
4
Published 1992
...Buku tahunan perangkaan Sabah 2015 = Statistics yearbook Sabah 2015....
5
Published 1999
...Sabah Unit Perancangan Ekonomi...
6
Published 1981
...Sabah. Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan....
7
Published 1992
...Sabah Unit Perancangan Ekonomi...
8
Published 2001
...Jabatan Perangkaan Malaysia, Negeri Sabah...
9
Published 1980
...Perangkaan perdagangan luar negeri Sabah: ekspot dan ekspot semula (Jil. I, Bhg. III)...
10
Published 1980
...Perangkaan perdagangan luar Sabah...