1
Published 1969
...Jabatan Perangkaan Malaysia, Cawangan Sabah...
2
Published 1969
...Jabatan Perangkaan Malaysia Cawangan Sabah...
3
Published 1969
...Jabatan Perangkaan Malaysia, Cawangan Sabah...
4
Published 2001
...Jabatan Perangkaan Malaysia, Negeri Sabah...
5
Published 1980
...Perangkaan perdagangan luar negeri Sabah: ekspot dan ekspot semula (Jil. I, Bhg. III)...
6
Published 1980
...Perangkaan perdagangan luar Sabah...