1
Published 1980
...Statistics of external trade Sabah : imports....
2
Published 2001
...Sabah...
3
Published 1980
...Perangkaan perdagangan luar negeri Sabah: ekspot dan ekspot semula (Jil. I, Bhg. III)...