1
Published 1969
...Jabatan Perangkaan Malaysia Cawangan Sabah,...
2
Published 1981
...Sabah....
3
Published 1969
...Jabatan Perangkaan Malaysia, Cawangan Sabah,...
4
Published 1980
...Statistics of external trade Sabah : imports....
5
Published 2001
...Sabah...
6
Published 1980
...Perangkaan perdagangan luar negeri Sabah: ekspot dan ekspot semula (Jil. I, Bhg. III)...