Email Record: BUKU PANDUAN ASAS KEUSAHAWANAN (RANCANGAN PERNIAGAAN)