Description
Item Description:Diskripsi berdasarkan isu tahun 2009
Diskripsi berdasarkan isu tahun 2016
Diskripsi berdasarkan isu tahun 2018
Diskripsi berdasarkan isu tahun 2017
Tema 2017 "Kaamatan Asas Perpaduan" = "Kaamatan Foundation of Unity" = "Kaamatan Impowon Pisompuruan"
Tema 2018 "Kebudayaan Asas Perpaduan dan Persaudaraan" = "Culture Foundation of Unity and Kinship" = "Koubasanan Impowon Pisompuruan om Piompinaian"
Tema 2009 berjudul "Bersama Membentuk Masa Depan Yang Lebih Baik"
Tema 2016 berjudul "Keamanan dan Persahabatan" = "Pibabasan om Piombolutan" = "Peace and Friendship"
Physical Description:jil.: il. (kbnyk. wrn.); 27 sm..