Description
Published:2004? -
Item Description:Judul dari kulit depan
Mula dari keluaran tahun 2011, majalah tahunan SMK Agaseh Lahad Datu telah menukarkan nama judul kepada "Agasehian"
Majalah tahunan "Agasehian" menyambung judul majalah tahunan "Pelita"
Diskripsi berdasarkan isu tahun 2007/2008
Physical Description:jil.: bil.(sbh.wrn.); 27 sm..
Publication Frequency:Tahunan