Email Record: Xiao shuo zhong de fu nu xing xiang..