Description
Published:1991? -
Item Description:Sila rujuk juga buku-buku memporolehi lebel "373.H SEK"
Diskripsi berdasarkan isu tahun 1999
Keluaran isu ini adalah buku tahunan sekolah tersebut.
Teks kebanyakan dalam bahasa Melayu, terdapat juga sebahagian teks dalam bahasa Inggeris dan bahasa Cina.
Physical Description:j.: il.; 26 sm..
Publication Frequency:Tahunan